Политика за защита на личните данни

Дата на влизане в сила: Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана и е в сила считано от 01 май, 2014 г..

Ние сме загрижени за сигурността на Вашите данни и сме благодарни и ценим факта, че ни се доверявате да работим с Вашите лични данни открито и внимателно. Тази Политика за защита на личните данни се прилага за интернет страниците и онлайн функциите на AXN България/AXN Black България / AXN White България (по-долу за краткост заедно „Уеб Сайтовете“ или поотделно всяка „Уеб Сайт“), свързани с тази Политика за защита на личните данни. Уеб сайтовете се предлагат от AXN Europe Ltd. и неговите дъщерни и свързани дружества, включително Sony Pictures Entertainment Inc. и Columbia Pictures Corporation Ltd. (заедно „ние“, „нас“ и „наш“). Посещавайки и използвайки нашия Уеб Сайт, Вие се съгласявате да събираме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

Тази Политика за защита на личните данни описва: (включени линкове от съдържанието, водещи към съответните секции)

 1. Основни въпроси, с които трябва да сте наясно относно това, как събираме и използваме Вашите данни
 2. Какви данни за Вас събираме?
 3. Как използваме Cookies и уеб сигнали?
 4. Как се отнасяме с личните данни на децата?
 5. Как използваме Вашите лични данни?
 6. Как споделяме Вашите данни?
 7. Връзки към други уеб сайтове и услуги и наше съдържание на други уеб сайтове
 8. Вашето съгласие за международен пренос на Вашите данни
 9. Вашите права: достъп и промяна на Вашите данни
 10. Какви стъпки предприемаме, за да гарантираме сигурността на Вашите данни?
 11. Как можем да внасяме промени в нашата Политика за защита на личните данни?

***

1.  Основни въпроси, с които трябва да сте наясно, относно това как събираме и използваме Вашите данни

 • Ние използваме Вашите данни с цел да Ви позволим да използвате функциите на този Уеб сайт, да обработим Вашата регистрация и да Ви осигурим пожелано от Вас друго съдържание, свързано с нашите филми и други предложения. Кликнете тук, за да научите повече
 • Ние предоставяме интерактивни приложения, които се свързват с уеб сайтове на трети лица – социални медии като Facebook и Twitter. Всички данни относно използването от Ваша страна на тези приложения, които ние получаваме са предмет на тази Политика за защита на личните данни. Всички данни, които уеб сайтовете на социалните медии събират относно Вас са предмет на условията за ползване уговорени между Вас и тях. Кликнете тук, за да научите повече.
 • Ние използваме сookies и други технологии с цел да проследяваме използването на нашия Уеб сайт. Ние позволяваме на трети лица да поместват подобни технологии на нашия Уеб сайт, за да им позволим да показват рекламни материали и за други цели. За да научите повече за възможността да изберете да не позволите използването на cookies, кликнете тук.
 • Ако сте на възраст под 18 години, Вие трябва да получите разрешението на Вашия родител или настойник, преди да участвате в игра или да извършвате други дейности. Единствените изключения се отнасят до просто записване за получаване на писма с новини или за изискването на определено базово съдържание. Кликнете тук, за да научите повече.
 • Ние разкриваме Вашите данни публично, когато споделяте Съдържание генерирано от Потребител на Уеб сайта. Освен това, можем да разкрием Вашите данни на наши бизнес партньори или други трети лица, когато ангажираме трета страна да обработва данни от наше име, когато подобно разкриване се изисква от закона или когато, при добра воля, ние вярваме, че от нас се изисква да постъпим така, или в определени други ситуации. Кликнете тук, за да научите повече.
 • Този Уеб сайт може да бъде поддържан на уеб сървъри в САЩ. Употребата от Ваша страна на Уеб сайта представлява Вашето съгласие за преноса на Вашите данни до САЩ или до други юрисдикции извън Европейското Икономическо Пространство, което е възможно да не предоставя същото ниво на защита на личните данни, както във Вашата държава. Кликнете тук, за да научите повече.

 

2. Какви данни за Вас събираме?

Данни, които Вие предоставяте

Ние събираме различни лични данни относно Вас, които биха могли да включват Вашето име, имейл адрес, дата на раждане, телефонен номер, Вашите предпочитания и интереси, или друга информация, които Вие ни предоставите или до която ни дадете достъп („Вашите данни“), когато се регистрирате за получаване на писма с новини, комуникирате с нас, или взимате участие в интерактивни игри, приложения или състезания. Освен това, ние можем да събираме данни, които Вие публикувате на вашата страница, като например снимки, видео изображения или друго съдържание, което бихте могли да публикувате на Уеб сайта („Съдържание генерирано от Потребител“ или „UGC).

Автоматично събиране на данни

Ние можем да използваме различни технологии, които събират предоставят данни относно това, как се осъществява достъп и се използва Уеб сайтът, както и демографска информация за потребителите на Уеб сайта, които може да получаваме от трети лица като Google  („Данни за ползването“). Данните за ползването биха могли да обхващат вида на Вашия Интернет браузър, операционна система, интернет страниците, които сте гледали, времето, по което сте ги гледали, демографска информация за Вас (като възраст, пол и области на интерес, когато е възможно) и какви интернет страници сте гледали преди да погледнете настоящата, за да можем да придобием по-добра идея относно това, как нашите потребители си взаимодействат с нашите Уеб сайтове и да можем след това съответно да ги нагодим и подобрим. Като цяло, Данните за ползването не могат да бъдат свързани с Вас индивидуално, но в случай че ги свържем с Вас, то тогава ние ги третираме като Ваши данни в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

Ние бихме могли, също така, да записваме автоматично Вашия IP – адрес или друг уникален идентификатор на компютъра, мобилното устройство, технологията или друго устройство (заедно наричани за краткост „Устройство“), които използвате за достъп до Уеб сайта. Уникалният идентификатор е номер, който се определя автоматично за Вашето Устройство, когато посещавате уеб сайт или получавате достъп до неговите сървъри, и нашите компютри разпознават Устройството Ви по неговия номер („Идентификатор на Устройство“). Освен това, някои доставчици на мобилни услуги биха могли да ни предоставят и физическото местонахождение на Устройството използвано за достъп до Уеб сайта.

Интерактивни приложения на трети лица

Нашият Уеб сайт може да включва приложения, предлагани от други организации. Така например, Вие бихте могли да се влезете в нашия Уеб сайт използвайки функцията Facebook Connect на Facebook. Вие бихте могли да участвате в ига или друга функция, при което Вашият резултат се публикува на интернет страницата на социална медия. Може да Ви бъде предложена и функция „харесай“ или „сподели“ или друга функция или съдържание на нашия Уеб сайт на интернет страницата на социална медия. Освен това, Вие бихте могли да извършвате дейности на интернет страниците на трети лица , като например участие в приложения на Facebook, при което ни позволявате достъп до Ваши данни. Също така, ние бихме могли да получим Ваши данни, в случай че друг потребител на уеб сайт на трето лице ни даде достъп до своя профил и Вие сте една от техните „връзки“ или друга подобна функция. Когато получим Ваши данни чрез подобни дейности, ние се отнасяме с нея в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Данните, получени от третите лица не попадат под обхвата на тази Политика за защита на личните данни, като за тях важат условията приложими във взаимоотношенията Ви с тези трети лица.

3. Как използваме Cookies и уеб сигнали?

Cookies представляват файлове, които уеб сървърите поместват на Вашето Устройство. Употребата на cookies на този Уеб сайт Ви позволява да се наслаждавате на по-безпроблемни посещения и по-коректно следи поведението Ви в този Уеб сайт. Можете да научите повече за cookies и уеб сигналите, които използваме и как можете да изключите cookies и уеб сигналите в нашата (Политика за cookies). (линк към Политика за cookies).

За пълен списък на компаниите, които използват cookies на нашия Уеб сайт и за начина, по който ги използват, моля, посетете нашето Приложение за позволяване на cookies. То е винаги на Ваше разположение в десния ъгъл в дъното на нашия Уеб сайт. Използвайки нашия Уеб сайт, Вие се съгласявате ние и организации на трети лица да използваме cookies в съответствие с настройките, които сте задали за cookies. Можете да използвате нашето Приложение за позволяване на cookies за да променяте предпочитаните настройки  по всяко време.

4. Как се отнасяме с личните данни на децата?

Някои от нашите Уеб сайтове включват съдържание, което би могло да привлече вниманието на деца. Под деца ние разбираме лица, които не са навършили 18 години (използваният в правния език термин е „Непълнолетен“ или „Непълнолетни“). На тези Уеб сайтове, ние може да изискваме имейл адреси и посочване на възрастта на Непълнолетни с цел да им изпращаме писма с новини и да ги включваме в други ограничени дейности. Ако Вие сте Непълнолетен и бихте искали да ни предоставите Вашите лични данни за каквито и да било други цели, като например с цел участие в промоция или състезание, Вие трябва да прочетете тази Политика за защита на личните данни заедно с Вашия родител или настойник и не можете да предоставите Вашите лични данни без първо да получите предварителното разрешение на Вашия родител или настойник. Ако ние бъдем уведомени или разберем по друг начин, че Непълнолетен ни е предоставил своите Лични данни чрез някой от нашите Уеб сайтове при условия, различни от горепосочените, ние ще изтрием Личните данни на този Непълнолетен. Малолетни лица, ненавършили 14 години, могат единствено да преглеждат Уеб сайта и да си играят с приложенията. Ние изрично не събираме данни от Малолетни лица под 14 годишна възраст.

5. Как използваме Вашите лични данни?

Ние използваме Вашите данни събрани чрез Уеб сайта с цел: (1) да ви позволим да участвате в предлаганите от нас функции на Уеб сайта; (2) да обработим Вашата регистрация и/или да качим вашето Съдържание генерирано от Потребител; (3) да ви осигурим информацията, която желаете или сте съгласни да получавате; (4) да подобряваме Уеб сайта и за вътрешни цели на бизнеса; (5) да се свързваме с Вас във връзка с употребата Ви на Уеб сайта и промени в политиките от всякакъв характер; (6) да пригаждаме по Ваш вкус съдържанието, рекламите и офертите; и (7) за да изпълняваме други цели, които бихме могли да Ви разкрием при предоставянето на Вашите данни или в други случаи, когато е налице правно основание да за това.

6. Как споделяме Вашите данни?

Бихме могли да споделим Вашите данни със следните лица:

Когато Вие дадете съгласие да споделим Вашите данни

По време на посещението Ви на нашия Уеб сайт, може да имате възможността да изберете да получавате информация и/или рекламни оферти от някой друг или по друг начин да дадете Вашето съгласие за споделяне на Вашите данни с трето лице. В случай че се съгласите Вашите данни да бъдат споделяни, те ще бъдат разкрити на това трето лице и ще бъдат обект на политиката за защита на личните данни и бизнес практиките на това трето лице.  Вие също така бихте могли изрично да поискате от нас, понякога чрез използването от Ваша страна на някоя интерактивна функция, притурка или приложение, да споделим Вашите данни с трето лице и ние по принцип го правим при тези обстоятелства. Освен това, ако Вие изберете да се регистрирате за промоция, като например съревнование, теглене на награди или състезание, Вашата информация би могла да бъде разкрита на трети лица за целите на провеждането и администрирането на подобна промоция.

Ваши данни, които Вие разкривате публично на Уеб сайта

Вие можете да публикувате  на Уеб сайта. Такова Съдържание генерирано от потребител ще бъде публично достъпно. Тази Политика за защита на личните данни не се прилага по отношение на трети лица, които използват Съдържание генерирано от потребител, след като е било публикувано на Уеб сайта.

Трети лица предоставящи услуги от наше име

Ние бихме могли да ангажираме трети лица да изпълняват определени функции от наше име, като например хостинг или управление на нашия Уеб сайт, комуникация чрез изпращане на имейли и анализиране на данни. Възможно е да споделим Вашите данни с трети лица, за да могат те да осигурят съдържание или по друг начин да изпълняват услуги в наша полза и, при това положение, ние ще изискваме от тези трети лица да поддържат адекватна защита за опазване на подобни данни от непозволен достъп или обработване.

Споделяне със свързани лица и бизнес трансфер

Ние бихме могли да споделим Вашите данни с други дружества, свързани с нас по вътрешнофирмени причини, главно за целите на бизнеса и оперативни дейности. Възможно е, освен това, да споделим Вашите данни с евентуални купувачи на цялото или част от нашето търговско предприятие или с търговски дружества, които придобием или с които се слеем.

Правна защита и други случаи на разкриване

Възможно е да прехвърляме или разкриваме данни, включително и Ваши данни, Данни за ползването, Съдържание генерирано от потребител и Идентификатор на Устройство (в това число и IP-адрес) на трети лица: когато това се изисква от закона или когато вярваме, при добра воля, че към нас има законово изискване да постъпим така; при искане от страна на държавни власти, извършващи разследване; с цел да потвърдим или подсилим Общите условия за използване на Уеб сайта или други приложими политики; за да реагираме при спешни случаи; или за да можем по друг начин да защитим правата, имуществото, безопасността или сигурността на трети лица посетители на този Уеб сайт или на обществеността. В изпълнение на валидни искания от страна на органи на реда, ние бихме могли също така да използваме Идентификаторите на Устройства с цел да идентифицираме потребители, като това е възможно да стане при взаимодействие с притежатели на авторски права, доставчици на Интернет услуги, доставчици на безжични услуги или държавните органи на реда, или по наша лична преценка. Подобно разкриване на данни би могло да бъде извършено без Вашето знание.

7. Връзки към други уеб сайтове и услуги и наше съдържание на други уеб сайтове

Уеб сайтът може да съдържа връзки, които да Ви пренасочат към други интернет страници или услуги, управлявани и контролирани от трети лица. Това включва връзки от рекламодатели, спонсори и партньори, които е възможно да използват нашето лого като част от договор за съвместно брандиране. Ние нямаме контрол над тези трети лица и ползването от Ваша страна на техните уеб сайтове и приложения е обект на техните политики за защита на личните данни. Ние не носим отговорност по отношение на политиките за защита на личните данни или бизнес практиките на уеб сайтове собственост на трети лица. В допълнение, възможно е ние да поместим наши притурки или други приложения на интернет страниците на определени трети лица. Правейки това, Личните данни за Вас, които придобием ще бъдат обект на тази Политика за защита на личните данни.

8. Вашето съгласие за международен пренос на Вашите данни

Този Уеб се поддържа и управлява в САЩ. Поради това, Вашите данни ще бъдат прехвърлени и обработени в САЩ. Освен това, те биха могли да бъдат прехвърлени и към други държави извън Европейското Икономическо, където е възможно да не предоставя същото ниво на защита на личните данни, както във Вашата държава. Използвайки Уеб сайта и предоставяйки ни данни, Вие давате Вашето съгласие за международен трансфер на Вашите данни.

9. Вашите права: достъп и промяна на Вашите данни

Вие имате право на достъп до Вашите данни държани от нас и, при необходимост, да внасяте изменения и да поправяте допуснати грешки. За повече информация, моля, свържете се с нашия екип за защита на личните данни в САЩ чрез имейл на адрес SonyPrivacy@spe.sony.com, или ни пишете на адрес: axn_ce@spe.sony.com

AXN Central Europe

55-57. Terez krt.

Будапеща

 

Възможно е да се наложи да платите малка такса за обработването на Ваше искане за получаване на личните данни, които обработваме по отношение на Вас. Таксуваната от нас сума няма да превишава границите, определени в приложимите за случая закони.

10. Какви стъпки предприемаме, за да гарантираме сигурността на Вашите данни?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки с цел да подсигурим защитата и сигурността на Вашите данни. Въпреки това, имайте предвид, че никога сигурността на електронно прехвърляне или съхранение на данни не може да бъде 100% гарантирана.

11. Как можем да внасяме промени в нашата Политика за защита на личните данни?

Ние запазваме правото да внасяме промени в условията на тази Политика за защита на личните данни по всяко време в размери, допустими от приложимия закон, като във всеки подобен случай излагаме на видно място в Уеб сайта уведомление за извършената промяна. Промените влизат в сила четиринадесет дни след публикуването на уведомлението и имат действие спрямо Вашите данни. В случай че извършим промяна в тази Политика за защита на личните данни, която би се отразила съществено върху начина, по който събираме, обработваме или съхраняваме Лични данни, ние, доколкото сте ни предоставили Ваш имейл адрес, ще ви уведомим чрез имейл.

 

СЛЕДВАЙ