Политика за Cookies

Дата на влизане в сила: Настоящата Политика за Cookies е актуализирана и е в сила считано от 9 Септември 2014 г.

За пълен списък на компаниите, които използват cookies на нашия Уеб сайт и за начина, по който ги използват, моля, посетете нашето Приложение за позволяване на cookies. То е винаги на Ваше разположение в десния ъгъл в дъното на нашия Уеб сайт. Използвайки нашия Уеб сайт, Вие се съгласявате ние и организации на трети лица да използваме cookies в съответствие с настройките, които сте задали за cookies. Можете да използвате нашето Приложение за позволяване на cookies за да променяте предпочитаните настройки  по всяко време. За информация относно това как се използват Вашите лични данни, моля прочетете нашата Политика за защита на личните данни.

Има два вида cookies, които ние използваме на нашите Уеб сайтове: еднократни cookies за отделна сесия и постоянни cookies. Еднократните cookies съществуват единствено по време на определена онлайн сесия. Те се изтриват от Вашето Устройство, когато затворите Интернет браузъра си. Постоянните cookies остават на Вашето Устройство и след като се затворили своя Интернет браузър.  Сookies, които използваме на нашия Уеб сайт не разкриват Вашата идентичност. Те само разпознават Вашия браузър, освен ако Вие не изберете да се идентифицирате доброволно. Вие можете да решите да направите това по някоя от следните причини: като настойте браузъра да запамети Вашето потребителско име и парола, като отговорите на промоционална оферта или като персонализирате уеб страница, или при поискване на допълнителна информация относно продукт или услуга.

Също така, ние използваме и уеб сигнали на нашия Уеб сайт. Уеб сигналите (още известни като прозрачни gif-файлове) се използват в комбинация с cookies с цел да помогнат на операторите на Уеб сайта да разберат, как Вие си взаимодействате с техните уеб сайтове. Уеб сигналът по принцип е прозрачно графично изображение (обикновено 1 х 1 пиксела), което се поставя на уеб сайт или имейл. Употребата на прозрачен gif-файл позволява на Уеб сайта да измерва Вашите действия когато отворите уеб страницата, съдържаща прозрачния gif-файл.

Сookies служат за много различни неща, като например да ви позволяват ефективно да навигирате между различни уеб страници, запомняйки Вашите предпочитания и, общо взето, подобрявайки и улеснявайки Вашата дейност.

Можете да намерите повече информация относно cookies на интернет адрес www.allaboutcookies.org и www.youronlinechoices.eu.

Какви видове cookies и уеб сигнали използваме?

Всички cookies, които използваме на нашия Уеб сайт са описани в Приложение за позволяване на cookies, достъпно на всяка страница от нашия Уеб сайт. Може да използвате Приложението по всяко време, за да промените настройките си за cookies. Сookies, които използваме на нашия Уеб сайт могат да бъдат обобщени в следните три групи:

1. Cookies, които Ви осигуряват услугата, която сте пожелали (основни сookies)

Така например, чрез тях Вие сте включени в Уеб сайта по време на посещението Ви, за да не бъдете автоматично изхвърлени от Уеб сайта.

2. Cookies, които показват реклами, отговарящи повече на Вашите интереси (рекламни сookies)

Така например, рекламните сookies биха могли да включват сookies, поставени от рекламната мрежа на трето лице с цел да ви групират заедно с други потребители в различни групи по интереси и да показват реклами, които вероятно биха били от интерес за дадена група. Тези сookies помагат също така за ограничаване броя на показванията на рекламите, както и за измерване на ефективността на рекламните кампании. Сookies запаметяват Вашето посещение на даден уебсайт и тази информация се предава на други организации, като например рекламодатели.

3. Сookies, които анализират и подобряват Вашия браузинг (анализиращи и персонализиращи сookies)

Тези сookies ни позволяват, например, да анализираме, кои части от Уеб сайта са най-популярни и се гледат най-много, и кои биват гледани най-малко и ни предоставят демографски данни за потребителите на Уеб сайта (като възраст, пол и области на интереси, когато е възможно). Ние ги използваме, също така, и за да проверяваме за грешки и пропуски в Уеб сайта, както и за запаметяване на Вашите избрани настройки, например език и регион и да подобрим и нагодим към Вас преживяването, което Ви дава нашият Уеб сайт.

Приложението за позволяване на cookies включва допълнителна информация относно видовете cookies, използвани от нас и от организации на трети лица на този Уеб Сайт.

Как да управлявате cookies на този Уеб сайт

Освен че можете да промените настройките си по всяко време чрез Приложението за позволяване на cookies, Помощното меню в Лентата на менюто на повечето браузъри ще Ви укаже как да забраните на Вашия браузър да приема нови cookies, как да изтриете стари cookies, как да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получавате нови cookies и как напълно да изключите cookies. Освен това, Вие можете да изключите или изтриете подобни данни използвани от приложения за браузъри, като например Flash cookies, като промените настройките на приложението или като посетите интернет страницата на производителя.

Устройства PS3, Apple iOS и Android

При използване на тези устройства, cookies ще бъдат съхранявани на Вашето устройство за следните цели: да Ви позволяват да бъдете включени към Уеб сайта, да управляват ПИН-кодовете за родителски контрол, за анализиране и реклама. Тези cookies са от ключово значение за работата на приложението. Понастоящем, не е възможно да изключите или премахнете тези cookies от устройството без да изтирете самото приложение.

Как можем да внасяме промени в Политика за Cookies и в Приложението за позволяване на cookies?

Ние запазваме правото да внасяме промени в условията на тази Политика за Cookies и в Приложението за позволяване на cookies по всяко време в обхват, допустим от приложимия закон, като във всеки подобен случай излагаме на видно място в Уеб сайта уведомление за извършената промяна. Промените влизат в сила четиринадесет дни след публикуването на уведомлението и имат действие спрямо Вашите данни. В случай че извършим промяна в тази Политика за Cookies и в Приложението за позволяване на cookies, която би се отразила съществено върху начина, по който събираме, обработваме или съхраняваме лични данни, ние ще Ви уведомим по електронна поща, доколкото сте ни предоставили Ваш адрес на електронна поща.

СЛЕДВАЙ